Laatste nieuws

Lex Crijns ontvangt Paul Harris onderscheiding

Voorzitter Mariette van Houtem is zeer verheugd om een bijzonder mededeling te kunnen doen. Het gaat om een lid dat sinds 24 september 2002 lid is van de Rotary die is aangedragen door de leden van de Rotary

Herinrichting van de kapel in Sanderbout

Rotary Club Sittard helpt bij de herinrichting van de kapel in Sanderbout door een boekenverkoop tijdens de jaarlijkse Sint Joep markt op 19 maart 2014.

Al enkele jaren verkoopt de Rotary Club Sittard boeken tijdens de Sint Joep markt. Het aanbod bestaat onder andere uit

Rotary Club Sittard steunt Handicamp 2014

ook dit jaar steunt Rotary weer de Handycamp welke plaats vindt vanaf

maandagochtend 28 april (10:00 uur) t/m vrijdagavond 2 mei (20:00 uur) 2014.

 

Persbericht Rotarymagazine

Paul Harris Fellow: Joh Hoen

Op maandag 30 september heeft de heer Joh Hoen de Paul Harris Fellow ontvangen van Piet Janssen, voorzitter Rotaryclub Sittard 2013-2014.

Coloma Orphans sponsoren gezocht

Binnenkort gaat de werving van nieuwe sponsoren voor de jaren 2014 t/m 2021 van start.

Het is een unieke kans om gedurende 7 jaar de opvoeding en opleiding van een weeskind in Oeganda te sponsoren. Meer weten? Klik hier

Rotary International, END POLIO NOW

Polio Advocacy Resources

In 2012, the effort to end polio made historic progress. The year ended with the lowest number of new polio cases in the fewest places ever. There were fewer than 250 reported  cases, compared with  350,000 cases in 1985, when Rotary began the fight to end polio. Today, we are “this close” to creating a polio-free world, and we need your help.

Become a polio eradication advocate by signing a petition, sharing your voice over  social media, launching a fundraising campaign, or telling your polio story to local news media. In the fight to end polio, your voice is a powerful tool.

 

Rotaryclub Sittard steunt Desert Flower Foundation

Waris DirieRotaryclub Sittard steunt niet alleen goede doelen in de buurt (de wensboom tijdens Wintjerdruim of Bie Zefke) maar schuwt ook niet om controversiële onderwerpen onder de aandacht te brengen.

Rotaryclub Sittard  organiseert  op woensdag 2 oktober 2013 om 20.00 uur een bijzondere fundraisingavond in Museum Het Domein

Centraal staat een performance met als thema vrouwenbesnijdenis.

 De performance draagt de naam Blessé en is een initiatief van beeldend kunstenaar Angelique Cremers uit Sittard.

 

Welkom bij Rotary Club Sittard

Voor het jaar 2014-2015 is het internationale Rotary thema “ Light up Rotary “.Light Up Rotary 2014 - 2015

Van harte wil ik dit ondersteunen met mijn gekozen thema “ Verbondenheid “, verbondenheid en het optimaal continueren van verbondenheid.

Verbondenheid geeft kracht.; de kracht van het delen met elkaar.

Ik zal zorg dragen voor de verbondenheid van onze clubleden en wel allereerst in het delen van elkaars lief en leed. Zo’n gesmede band geeft een fundament waardoor wij ons samen optimaal kunnen inzetten voor o.a. fundraising.

Fundraising als middel om wel te kunnen doen voor de anderen met name in onze directe omgeving, die om welke reden dan ook aan de rand van de maatschappij staan.

Verbondenheid over grenzen heen: wij blijven doneren aan de meisjes in Oeganda die daardoor schoolonderricht kunnen blijven volgen.

In het kader van Rotaryfoundation komt er na het project in Argentinië zicht op een eventueel nieuw project in Peru.

Ik wil ook zorg blijven dragen voor het continueren van de verbondenheid met de Rotaryclubs van Geleen, Elsloo-Maaskant en Hasselt-Herckenrode. Voor het komende jaar zijn er al met hen voorlopige afspraken gemaakt, die nog vaste vormen zullen gaan krijgen.

Het is ook belangrijk dat er kennisuitwisseling met hen is.

Om te beginnen zijn zij geïnviteerd op onze herfstavondlezingen in november met als thema “ Ethiek “.

Om terug te komen op het internationale jaarthema Light up Rotary: dit houdt ook in dat we nieuwe jongere leden moeten gaan werven. Binnenkort wordt er een nieuw lid geïnstalleerd en er zijn positieve gesprekken in gang gezet met enkele andere potentiële leden.

De slogan “ Rotary is more than a tradition “ wil ik ook ondersteunen. Want het draait toch vooral om de inzet voor de ander.

Ik wil een voorzitter zijn met veel inzet en met een positieve instelling. Ik heb mijn sterke en mijn zwakke punten. Maar  door de verbondenheid met de clubleden hoop ik een goed voorzittersjaar te mogen ingaan.

Mariëtte van Houtem-Vrehen

Voorzitter Rotary Club Sittard 2014-2015