top of page

Welkom op de vernieuwde website van
Rotaryclub Sittard

In het begin van de vorige eeuw maakte in Chicago de advocaat Paul Harris zich ernstig ongerust over de

onverschilligheid in de menselijke verhoudingen. Op 23 februari 1905 nodigde hij een viertal vrienden,

een kolenhandelaar, een textielhandelaar, mijningenieur en

een drukker bij zich thuis uit om te zien of zij deze verhoudingen

konden verbeteren. Deze bijeenkomsten zijn wekelijks voortgezet.

Steeds bij een van de mensen thuis. Later kwam hier de naam

Rotary uit voort. Rotary groeide uit tot 's werelds oudste en een

van de grootste services clubs.

Rotary International is een organisatie met ruim 1,4 miljoen

leden. De Rotary organisatie bestaat uit twee zelfstandige

eenheden, te weten Rotary International, die kan worden gezien als onze overkoepelende vereniging van Rotary Clubs en Rotary Foundation, de organisatie die de gelden beheert voor de ideële doelen die wij nastreven.

Rotary International staat onder leiding van een President bijgestaan door een Board of Directors. De wereld is verdeeld in 33 zones en 530 districten met elk hun eigen districts-

gouverneur. Elk district is onderverdeeld in regio’s met

Rotaryclubs. In de wereld bestaan meer dan 46000 clubs die

jaarlijks hun eigen voorzitter kiezen.

Rotary Nederland telt circa 500 clubs met ruim 15.500 leden.

De enthousiaste leden van Rotaryclub Sittard zetten zich actief

in voor maatschappelijke doelen en willen graag belangeloos iets

voor een ander betekenen. Onze leden zijn afkomstig uit

uiteenlopende beroepsgroepen en er is dan ook een levendige

uitwisseling van kennis en ervaringen.

Het motto van onze club is: 'Zeg wat je doet en doe wat je zegt'.

Op onze twee wekelijkse clubbijeenkomsten op de maandagavond is er een spreker uit eigen gelederen of een gastspreker. De besproken onderwerpen zijn zeer divers en vaak gekoppeld aan de actualiteit.

De club organiseert jaarlijks enkele activiteiten waarvan de opbrengst aan sociaal-maatschappelijke doelen wordt geschonken. Daarnaast worden ook activiteiten voor speciale doelgroepen georganiseerd en worden bedrijven in de regio bezocht.  Kies "Over ons" voor meer informatie.....

Rotaryclub Sittard is op zoek naar enthousiaste mensen die zich belangeloos willen inzetten voor maatschappelijke goede doelen in een club waar het goed vertoeven is en waar teamwork, respect en vriendschap in een hoog vaandel staan.

Als een wereldwijd netwerk dat ernaar streeft een wereld op te bouwen waarin mensen zich verenigen en

actie ondernemen om blijvende verandering te creëren, waarderen wij de diversiteit en kennen bijdragen

van mensen van alle achtergronden, ongeacht hun leeftijd,

etniciteit, ras, huidskleur, capaciteiten, religie, sociaaleconomisch

status, cultuur, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit.

Zie het filmpje hiernaast over "Top 5 Rotary lidmaatschap

mythes ontmaskerd" laat dit geen belemmering voor je zijn

om lid te worden van Rotary. 

Dus gewoon doen. Heb je interesse en wil je ook een steentje

bijdragen, aarzel dan niet en neem contact om met ons een

afspraak te maken voor een informatief gesprek en om bij ons op bezoek te komen op een van de  clubavonden.

Rotaryclub Sittard werkt in de regio samen met o.a. de volgende bevriende Rotaryclubs: RC Geleen,

RC Elsloo Maaskant, RC Sittard Geleen Deux-Villes, regionale Rotaractclubs, R.B.C

en Stichting Hulpfonds Ontwikkelingslanden in Africa

Onze zusterclub is RC Hasselt-Herckenrode (B)

Clubvergaderingen worden gehouden op:

bottom of page