top of page

HERFSTAVONDLEZINGEN

Thema 2022 is 'Onderwijs'

Vrijwel iedereen die je kent zal onderwijs hebben gevolgd. In Nederland ga je van 4 tot 17 jaar of ouder naar school. Dit systeem bestaat al sinds de start van de postmoderne tijd. Onderwijs is dus belangrijk… Maar waarom is het belangrijk; wat is het doel van onderwijs?

 

Onderwijs

Onderwijs Onder onderwijs wordt in Nederland over het algemeen verstaan: het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitude binnen een door de overheid bepaalde structuur door daarvoor opgeleiden personen. Het is voor ons erg vanzelfsprekend dat je onderwijs volgt; het is nodig om te kunnen meedraaien in de maatschappij. Er wordt vervolgens veel geschreven over welke kennis, vaardigheden en attitude nodig zijn én hoe we deze moeten aanleren. Op die manier kunnen we leerlingen goed voorbereiden op de maatschappij en hen een waardig diploma meegeven. Zonder diploma geen toekomst, zo wordt vaak gezegd. Toch is dit niet altijd waar: voorbeelden van mensen met succes zonder een diploma zijn er voldoende (Steve Jobs, Henry Ford, Churchill etc.). Uiteraard zijn dit relatief gezien uitzonderingen, maar in een technisch snel veranderende samenleving als vandaag, waarin de leerplicht enkele jaren terug is verruimd, willen wij u gedurende 4 avonden mee nemen in de wereld van het Limburgse onderwijs.

Het programma ziet er als volgt uit:    

Autumn wallpaper 3.jpg
Bob Joorman.jpg
Joey Mak.jpg

7 november 2022
Bob Joorman & Joey Mak Student and Career Counsellors Maastricht University

Studeren in het hoger onderwijs gaat gepaard met grote veranderingen. Wat gebeurt er tijdens de transitie van middelbaar onderwijs naar universiteit? Neemt de universiteit de student bij de hand of zijn studenten zelf verantwoordelijk voor het succesvol integreren in deze nieuwe omgeving? Hoe verhoudt de individuele student zich tot deze nieuwe omgeving en wat is de rol van de onderwijsinstelling? Welke interventies zijn van belang voor een soepele transitie? Als student & career counsellor bij de Universiteit Maastricht helpen wij dagelijks studenten met hun ambities en problemen op persoonlijk, academisch en (toekomstige) carrière vlak. In deze interactieve sessie nemen we jullie mee naar onze dagelijkse praktijk en geven we kwalitatieve observaties op ontwikkelingen in de universiteit.

14 november 2022
Jeroen Cremers Onderwijskundig leider ICT Lyceum VISTA college

In de tijd dat digitalisering in alle sectoren een steeds belangrijker aandeel krijgt, is het noodzakelijk dat het onderwijs en met name het MBO de nieuwe professionals voorbereidt op deze ontwikkelingen. Het digitaal bewustzijn, de digitale geletterdheid en het digitaal humanisme zijn fundamenten die ten grondslag liggen aan het nieuwe onderwijsconcept Challenge Based Learning, dat bij het ICT Lyceum van het VISTA college centraal staat. Door middel van het programma DigiWise zijn we in staat dit onderwijsconcept breed binnen alle ICT opleidingen van het MBO in Limburg te implementeren. Dit betekent in essentie dat op andere vaardigheden en competenties gecoached wordt zodat de student de digitalisering en de bijhorende veranderende rol van het beroep veilig en zelfverzekerd aankan. Het ICT Lyceum van het VISTA college maakt gebruik van methodes zoals LEAN Based Thinking en Covey Based Coaching om de MBO student zelfredzaam te maken en optimaal voor te bereiden voor de toekomst. Challenge Based Learning geeft antwoord op de veranderende behoefte die in het bedrijfsleven ontstaat. Door de actieve rol van het bedrijfsleven in de challenges creëren we een duurzame samenwerking om de regio te versterken. DigiWise is een samenwerking van het VISTA college, Gilde Opleidingen en Provincie Limburg.

Jeroen Cremers.jpg
Autumn wallpaper.jpg
Autumn wallpaper 3.jpg
Autumn wallpaper 2.jpg

21 november 2022
Suzan van de Bergh,
Coördinator Talentenschool
&
Esther Nieuwenhuysen, Bestuursadviseur stichting Kindante

Suzan v.d. Bergh.jpg
Esther Nieuwenhuysen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft op zijn website in een oogopslag aan hoe de visie op de opdracht van het onderwijs verandert is in de afgelopen decennia. Waar eerder vooral kennisoverdracht en socialisatie als opdracht voor het funderend onderwijs werd benoemd, richt men zich nu op kansengelijkheid. ‘Als iedereen een gelijke kans krijgt, dan kan al het talent in Nederland bloeien.’

Stichting Kindante is binnen de Westelijke Mijnstreek de grootste onderwijsstichting met 35 scholen voor regulier en speciaal basisonderwijs en voor speciaal onderwijs.

In deze lezing nemen wij u mee in de veranderde opdracht voor het basisonderwijs met name op het terrein van kansengelijkheid. Ook laten we zien hoe we binnen stichting Kindante hier vorm aan geven aan de hand van het voorbeeld van de Talentenschool. Een initiatief bedoeld voor kinderen uit kwetsbare doelgroepen dat een aanvullend programma biedt zowel onder schooltijd, na schooltijd als ook in het weekend. Gericht op talentontwikkeling in de meest brede zin van het woord, zinvolle vrijetijdsbesteding en het vergroten van ontwikkelingskansen, waarover u in de lezing meer zult horen.

28 november 2022
Nadine Roijakkers Directeur Education Expertise Centrum Open Universiteit

Afgelast

1 november 2021 Nadine Roijakkers Directeur Education Expertise Centrum Open Universiteit We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen die belangrijke transities vergen, denk bijvoorbeeld aan de energie transitie. Transities waarbij leiderschap, samen werken & leren, verbinding, etc. van groot belang zijn. Welke rol speelt het hoger onderwijs hierin? De Open Universiteit vervult een belangrijke rol in het bestel van Nederlandse universiteiten. Deze rol is voornamelijk gericht op emancipatie en innovatie. In deze lezing zoomen we in op deze rol en proberen we o.a. de volgende vragen te beantwoorden: Hoe duurzaam is het hoger onderwijs? Hoe innovatief is het onderwijs? Hoe inclusief is het onderwijs? Welke transitie ondergaat het onderwijs?

Afgelast

Nadine Roijakkers.jpg

Afgelast

Autumn wallpaper 4.jpg

Afgelast

Algemeen:

Voor alle avonden zijn ook de partners van de leden en andere belangstellenden van harte welkom.

 

De Herfstavondlezingen vinden plaats bij Op de Vos, Hasseltsebaan 100, 6135 GZ Sittard.

Avondindeling:

  • Ontvangst tussen 18.00 en 18.30 uur.

  • Vanaf 19:00 uur wordt er een hoofdgerecht naar keuze geserveerd.

  • De lezingen starten na het opnemen van de gerechten en worden om ongeveer 19.30 voortgezet. Meestal ronden we af rond 20.30 uur, inclusief discussie en daarna is er nog ruimte voor een informeel samenzijn.

Voor toehoorders die geen lid zijn van Rotaryclub Sittard bedragen de kosten van de maaltijd € 12,00 - € 20,00 (afhankelijk van het gekozen gerecht) exclusief eventuele drankjes, op de avond zelf te voldoen aan de bar van Op de Vos.

Tijdens de avonden is er de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te leveren aan ons regenwater project voor de Coloma school in Oeganda.

 

AANMELDEN:

Iedereen dient zich aan te melden, dit kan via mailadres: herfstavondlezingen@rotaryclub-sittard.nl

Uiterlijke aanmelddatum is de vrijdag voorafgaande aan de maandag waarop u wilt deelnemen.

 

Vriendelijke groet,

Ton van der Bruggen, Rotaryclub Sittard

bottom of page