top of page
Bestuursoverdracht 2022 11.png

Nicole Mengelers, voorzitter 2022-2023

Wat als........

 

Wat als we elkaar zien als mens

en niet als wappie, schaap of idioot

Een andere mening is geen grens

maar een blik die je veld vergroot

 

Of wat als we proberen te begrijpen

wat iemand drijft, stopt of tergt

Een oplossing zal nooit kunnen rijpen

als je hem onder problemen verbergt

 

En wat als we proberen elkaar te verstaan

in plaats van steeds maar in te kleuren

proberen wat minder ver te staan

 

 

Wat zou er dan gebeuren?

 

2021 Imke van Opstal

Het Thema van dit jaar is ‘Imagine’.

Jennifer Jones heeft dit thema voor haar bestuursjaar als president van Rotary International op de agenda gezet. Ik ben blij dat ik als vrouw in het jaar van de 1e vrouwelijke president Rotaryclub Sittard mag voorzitten. Ik vind het dan ook fijn dat wij een gemengde club zijn want de best functionerende teams zijn teams die voor de helft uit mannen en vrouwen bestaan. Vrouwelijk en mannelijk leiderschap is verbonden aan elkaar en net als de jagers en de verzamelaars in oude tijden afhankelijk van elkaar. Ik was dan ook blij om te horen dat ook Rotaryclub Geleen vrouwen gaat toelaten. Het zal een verrijking zijn voor de club.

 

Verbonden zijn en betrokken voelen is mijn thema en ervaar ik als essentieel in het leven. Daar waar er sprake is van eenzaamheid en kwetsbaarheid is dit vaak verloren gegaan.

 

24 juni heb ik mijn coachopleiding afgerond. In het afgelopen jaar gedurende deze opleiding heb ik veel geleerd over mijn eigen proces en mijn eigen kwetsbaarheid, maar ook wat mij drijft en mij heeft gedreven en welke keuzes ik maakte en welke ik nu maak. Deze zijn veel bewuster. Ik kies meer voor mezelf omdat ik daardoor ook bewuster kan kiezen voor de ander. Welke bereidheid heb ik om te luisteren naar de ander. Open te staan en aan te sluiten bij wat er leeft in de ander. Het thema Imagine van komend jaar laat mij dan ook denken aan een geleerde methodiek nl. de Disney strategie. Walt Disney heeft een groot imperium opgebouwd op creativiteit en fantastische ideeën die gepaard gingen met een enorme passie. Hij maakte gebruik van drie sub personen. De Dromer, de Realist en de Criticus. Imagine gaat over dromen in mijn ogen. Daarin droom ik dat we als Clubs in de Westelijke Mijnstreek ons nog meer met elkaar verbonden voelen en ons gaan inzetten voor één gezamenlijk doel. Laat ons dit uitwerken waarbij we kritisch mogen zijn op het plan en vooral realistisch kijken wat er voor nodig is om het te realiseren maar als dromer groots durven dromen. Zo worden veranderingen gerealiseerd.

Ik begin aan een nieuw bestuursjaar met jullie allen. Laten we er een mooi jaar van maken met aandacht en liefde voor elkaar en voor de meest kwetsbaren in onze samenleving waarbij we vooral niet mogen vergeten hoe kwetsbaar we zelf zijn.

 

Nicole Mengelers

bottom of page