top of page
SHOLIA.jpg

De Stichting Hulpfonds Ontwikkelingslanden in Afrika werd in 2002 opgericht

door Rotarians van Rotaryclub Sittard 

  • Doelstelling: De stichting heeft ten doel het verlenen van steun op het gebied van (medische) zorg en onderwijs aan met name in Afrikaanse ontwikkelingslanden gevestigde instellingen en personen.

 

  • Activiteiten: De stichting heeft als voornaamste activiteit het runnen  van een sponsorprogramma voorde lagere schoolopleiding van weeskinderen aan een kostschool in Mbarrara in Oeganda. Wij zoeken ieder jaar opnieuw een aantal sponsoren die bereid zijn om gedurende zeven jaar de kosten voor opleiding en verblijf aan de school van een weeskind te bekostigen. De stichting verzorgt de werving van de sponsoren,  het opstellen van de notariële stukken en de overeenkomsten met de school, de correspondentie en de rapportages over de voortgang van de kinderen. Op dit moment omvat het programma 37 kinderen en is er een geldstroom mee gemoeid van circa tienduizend euro jaarlijks.

  • Daarnaast ondersteunt de stichting financieel diverse goede doelen die zich aandienen middels een lezing of anderszins bij Rotaryclub Sittard. Overigens zijn de daarvoor beschikbare middelen beperkt.

Voor meer informatie, bezoek de website www.sholia.nl

bottom of page