top of page
RotaryMoE_RGB_edited_edited_edited.png

Rotary International

Rotary International is de internationale organisatie die wordt gevormd door de lokale Rotary Clubs.

De organisatie omschrijft haar doel als het samenbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld.

 

Het motto van Rotary is "Service above Self", waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.

Rotary Nederland

In 1923 werd een eerste Nederlandse club opgericht in Amsterdam.

Nederland telde in 2022 ruim 500 clubs en 16.000 leden.

 

Rotary International heeft de wereld ingedeeld in geografische gebieden.

Per 1 juni 2010 zijn er 533 zogenaamde districten in de wereld. Ieder district heeft een door de President van Rotary International benoemde vertegenwoordiger, de district governor, ofwel de gouverneur.

 

Nederland is verdeeld in zeven genummerde districten (D1550, D1560, D1570, D1580, D1590, D1600 en D1610) met ieder een autonome gouverneur.

Rotaryclub Sittard behoort tot het district D1550

 

Maar net als andere serviceclubs kampt Rotary in Nederland met een vergrijzingsprobleem

Paul Harris

Paul Percy Harris geboren te Racine (Wisconsin) op19 april 1868 was een Amerikaanse initiatiefnemer en een van de oprichters van Rotary International.

Harris studeerde rechten aan de Universiteit van Iowa.

Na verschillende baantjes in de krantenwereld, als fruitboer, zakenman en acteur en ook gedurende meerdere jaren reizen van en naar onder andere Europa op schepen die vee vervoerden, vestigde hij zich in 1896 in Chicago als advocaat.

In Chicago leerde Paul Harris de steenkolenhandelaar Silvester Schiele, de mijnbouwingenieur Gustaph Loehr en de kleermakerspatroon Hiram Shorey kennen.

Samen richten zij op 23 februari 1905 de eerste Rotary Club op als bijeenkomst van ontmoeting en vriendschap.

Het initiatief om als ondernemers en zelfstandige zakenlui wekelijks voor een vriendschappelijke bijeenkomst bij elkaar te komen, elkaar van advies te dienen en noden in de maatschappij met elkaar te bespreken en oplossingen te bieden, sprak hen aan.

 

Al in 1908 werd een tweede club opgericht in San Francisco. Tot 1911 werden er zo'n 16 clubs opgericht.

Tot op de dag van vandaag dragen alle Rotary Clubs deze naam met de plaats van vestiging eraan toegevoegd.

Toen Paul Harris op 27 januari 1947 stierf waren er al 6.000 clubs over de hele wereld opgericht. Thans is dit na ruim 100 jaar uitgegroeid tot clubs in meer dan 200 landen of geografische gebieden met een totaal van 1,4 miljoen leden

Rotary Activiteiten

Leden worden aangespoord zich bezig te houden met vijf hoofdactiviteiten, avenues of service:

  • Community Service, het ondersteunen van goede doelen.

  • Club Service, het functioneren van de eigen club.

  • International Service, de relaties met gelijkgestemden internationaal.

  • Vocational Service, de toepassing van ethische principes binnen de eigen beroepsgroep.

  • new generation service, het via de jeugdprogramma's van Rotary jonge mensen kansen te bieden zich te ontplooien.

Community service is het belangrijkste doel van Rotary terwijl de andere vier belangrijke randvoorwaarden zijn om dit mogelijk te maken.

 

Rotary International kent een actieve LGBT+ community die zie zich inzet voor een inclusieve maatschappij.

bottom of page